Ude.

Betydning:
på et sted lige uden for noget som er mere centralt eller afgrænset
uden for en bygning; i fri luft
uden for hjemmet; på et fremmed sted, evt. i udlandet
i en situation uden for hjemmet eller uden for et mere centralt
eller afgrænset opholdssted hvor man udfører en handling,
medvirker i en aktivitet el.lign.
på udebane


Ud.

Betydning:
Bort fra et nuværende eller hidtidigt opholdssted og hen til en position udenfor;
bort fra det indre eller midten af noget især om bevægelse bort fra et hus eller et rum.
Oprindelse: norrønt út, oldengelsk ut

Multiinstrumentalist og komponist Aksel Striim og sanger og komponist Katrine Faber
udvikler i Corona-tiden nye koncertformer med udgangspunkt
i deres fælles årelange samarbejde
med musik, sang, lyd, resonans og natur.
Ude- projektet er en del af Singing Our Place –projektet,
som undersøger forbindelser og mangel på forbindelser
mellem mennesker og vores levende omgivelser og vores fælles fremtid.

Out. Outside.

Meaning: in a place just outside of something
that is more central or bounded outside a building;
in the open air outside the home; in a foreign place, possibly.
abroad in a situation outside the home or outside a more central
or defined place of residence where one performs an action,
participates in an activity or the like. on the field

Out: Meaning: Away from a current or former place of residence
and into a position outside; away from the interior or the middle
of something especially about moving away from a house or room
Origin: Old Norse Uti

Multi-instrumentalist and composer Aksel Striim
and singer and composer Katrine Faber
develop new forms of musical concerts and meetings in the Corona era
based on their joint years of collaboration
with music, song, sound, resonance and nature.
The outdoor project UDE is part of the Singing Our Place project,
which examines the connections and lack of connections
between people and our living environment and our shared future.