Singing Our Place / Hello ! How are you ? How is your nature ?

er et nordisk tværkunstnerisk teaterprojekt om natur, menneske og klima – og paradigmeforandringer.                                                                       

Projektet tager udgangspunkt i konkrete steder og mennesker i Norden for derfra at vandre mellem mennesker og steder i Norden.

Projektet skabes af Teater Viva under ledelse af kunstnerisk leder, iscenesætter, skuespiller, historiefortæller, komponist og sanger Katrine Faber

i samarbejde med musiker, multi-instrumentalist, komponist  og lyddesigner Aksel Striim.

Derudover samarbejdes med kunstnere, videnskabsfolk og andre mennesker i Norden.

Vi henvender os til store børn, unge og voksne i alle aldre.

Projektet er indtil videre støttet i udviklingsfasen af Projektstøtteudvalget for Scenekunst/Dansk Kunstråd, NunaFonden og Nordisk Kulturfond.

 Projektet skal i 2015-17 rejse mellem steder i verden og undersøge menneskenes forhold til vores steder, vores natur, til klimaforandringer og klimaødelæggelser.

Is der smelter. Vand der løber. Temperaturer der stiger. Jord der tørrer ud. En verden i forandring. I byerne og på de mest fjerne steder.

Katastrofer eller forvandlinger ?

Projektet startede i Danmark i 2015 og fortsætter i Grønland i januar og februar 2016.

Derefter håber vi at kunne fortsætte til Island, Færøerne og Norge inden vi lander igen i Danmark.

Vi inviterer kunstnere, videnskabsfolk og andre beboere fra Norden med i Singing Our Place: 

med sange, lyde, tekster, forestillinger, ritualer, historier, fortællinger, foredrag, danse, billeder, foredrag, skulpturer, collager og musik.

Vi ønsker at høre mange stemmer fra vidt forskellige steder og fra mange forskellige synsvinkler for at skabe et så nuanceret billede som muligt af fremtiden

for den verden vi lever sammen i.

Vi er nysgerrige efter at undersøge det moderne menneskes tilhørsforhold til naturen.

Vi spørger mennesker om de vil fortælle om et sted i naturen, som de har en særlig kontakt til eller erindring om.

Vi vil gerne forbinde fortællinger fra menneskekroppen til fortællinger om naturen.

Fortællinger om globale klimaforandringer til det enkelte menneskes oplevelse af sit sted og sin natur.

Projektet består af:

Singing Our Place; en tværkunstnerisk teatermontage, som rejser fra sted til sted i Norden og udvikles i nye versioner i dialog

med menneskene og naturen på de steder projektet besøger.

Efter grundig research og i samarbejde med lokale kunstnere, beboere og institutioner skaber vi en musikteaterforestilling

med udgangspunkt i de tematikker, som er væsentlige for de mennesker på det sted vi besøger.

Vi arbejder med udgangspunkt i interviews og samtaler, lydoptagelser, videooptagelser, workshops og ekspeditioner i omgivelserne.

Derfra skaber vi i dialog med lokale kunstnere en teaterforestilling med nye tekster, gamle og nye fortællinger, musik, dans, sange,

lydbilleder i tæt dialog med stedet, rummet og vores publikum.

Hello ! How are you ? How is your nature ? er en interaktiv lydinstallation som følger teaterforestillingen

og samler og deler lydportrætter og fortællinger fra steder og mennesker i Norden.

Installationen tager form af en lydby med lyd-domer/iglooer/hytter/huler/telte, som placeres udendørs og/eller indendørs.

Publikum kan kravle ind i hytterne og opleve lydværker. I lyd-hytterne får du en oplevelse af at komme ind i ”naturen”/ isen, bjerget, klippen, havet, byen.

Du får mulighed for at bidrage med egne erindringer fremtidsforudsigelser og refleksioner til en optager i en af hytterne

og disse optagelser vil blive inddraget i lydinstallationen.

Du har mulighed for at ytre sig ud fra fire spørgsmål:

  1. Fortæl om et sted i naturen, som betyder noget særligt for dig ?
  2. Hvordan er dit forhold til naturen omkring dig ?
  3. Har du oplevet længerevarende forandringer i naturen omkring dig ?
  4. Hvilke ønsker for fremtiden har du for naturen omkring dig ?

Lydværkerne og forestillingen skabes med udgangspunkt i tekster, musikalske kompositioner, koreografier og lyde fra natur-landskaber

som bræer, is, sne, vind, hav, vand , fra dyrelyde, fra menneskekroppens lyde , sindstilstande, drømme, myter, byer, have, maskiner

og sang og lyde inspireret af såkaldt natursang. Teksterne tager udgangspunkt i videnskabelige udsagn om natur og menneske,

i skabelsesmyter og i personlige tekster om det at være menneske og enten være forbundet eller løsrevet fra sin egen og den omkringværende natur. 

Vi konfronterer fortællinger fra den moderne civilisation med fortællinger fra den urgamle animisme.

Hvad er fremtidens fortælling ? Hvordan lyder den ?

Teater Vivas arbejde har i flere år været optaget af forholdet og resonansen mellem krop og natur, mellem stemme og landskab.

Vi har udforsket skandinavers, inuitters, samers, tuvaneres, aboriginernes og andre forhold til omverdenen og sig selv gennem sang, myte og lyd.

Vi skaber i Singing Our Place et nutidigt lydbillede med afsæt i den gamle nordiske tradition for sang; med samisk joik, grønlandsk sang og trommedans,

gamle danske og norske trylleviser, færøsk musik og islandske rim.

Lige som isbræers smelten afdækker lag af historie, dykker kompositionerne ind i lag af tidligere tiders sangtraditioner

og transformerer dem til et nutidigt lydsprog.

 

Grønland 2016. Kommende version af Singing Our Place skabes i Grønland i samarbejde med grønlandske scenekunstnere, beboere og institutioner.

Du kan læse længere nede på siden om de tidligere versioner i Danmark i 2015.

Katrine Faber var på researchophold i Ilulissat og i Nuuk i februar og marts 2015 og igen sammen med Aksel Striim i Ilulissat i september og oktober 2015.

I Ilulissat er der nu etableret aftaler med mange spændende samarbejdspartnere.

I januar og februar 2016 opsættes lydinstallationen på Kunstmuseet i Ilulissat.

Og i februar 2016 opsættes og spilles Pinngortitaq Nipiliutsigu – den grønlandske version af Singing Our Place i Kulturhuset Sermermiut i Ilulissat.

 Vi håber at få mulighed for at følgende kan deltage:

Varste Berndtsson GL/Åland: skuespiller, maskedanser, mediscenesætter

Leif Emanuelsen GL: musiker, trommedanser, komponist, video

Katrine Faber DK: skuespiller, sanger, iscenesætter

Aksel Striim DK: musiker, komponist, video

Jonas Fleischer GL: musiker, komponist,

medproducent som leder af Kulturhuset Sermermiut i Ilulissat.

Marie Maarlia Mathiassen GL: skuespiller, sanger

Jens Ole Nathanielsen GL: musiker, komponist, lyddesign

Kaalinnguaq Olsvig GL: musiker, fortæller

Inge Mølgaard GL: fortæller

15 deltagere fra teatergruppen Inuit Hollywood GL:

skuespillere, sangere, dansere

Mandskoret i Ilulissat: sangere

12 studerende fra SPS Seminarium, Ilulissat, GL:

scenografi, dans og skuespil

Ivar Ørn Sverrisson Island /Norge: instruktør

Niels Berglund, GL: danser og koreograf

Alvilda Faber Striim: danser og koreograf

Leonora Rosing, GL: kostumedesigner

Tina Noregren DK: scenograf

Tilde Juhl Rasmussen: filmdokumentation, video

En lys- og lydtekniker, GL: lys og lyddesign, afvikling.

Outi Tervo: hvalforsker, foredrag og lydarkiver.

Vi samarbejder derudover med Kunstmuseet, Knud Rasmussen Museet, Isfjordskontoret, Seminariet, Ilulissat Skole, Hotel Arctic og Kulturhuset Sermermiut.

Derudover vil vi invitere bl.a forskere fra Klimacentret i Nuuk til at deltage i dialogmøder.

 I  Pinngortitaq Nipiliutsigu er vi optagede af is, af hav, af de store ældgamle klipper. Af vidder og uendelighed. Af stilhed.

Af en på en gang stærk og sårbar natur. Af havnen og fiskeriet. Af flyvepladsen og turisterne. Af affald , skrald og renhed.

Af miljøforgiftninger. Dyr der ikke kan spises. Af de gamle bopladser, hvor fortiden er tæt på . Af knogler og kranier.

Af fangernes erfaringer. Af gamle myter om forvandlinger og ånder. Af menneskers fortællinger om afgørende øjeblikke i naturen.

Af at høre de gemte fortællinger og lyde i isen; smeltende lyde og erindringer, nutidsfortællinger og fremtidsvarsler.

Vi leger med muligheden af at kunne lytte til optøende erindringer fra mennesker og natur både fra vores fortid og nutid

men også fra fremtiden og tilbage til vores nutid.

The Landscape is a Body. My Body is a Landscape.

Singing Our Place tilbyder også en workshop for voksne og unge i forbindelse med forestilling og installation:

I workshoppen inviteres deltagere til med deres stemmer og kroppe at udtrykke deres opfattelse af forholdet mellem natur og menneske,

af menneskelige grundfølelser og naturens grundbevægelser i form af skabelse, destruktion og transformation.

Vi undersøger resonansen mellem vores egne kroppe og stedernes kroppe.

Vi synger, spiller og skaber fortællinger, tekster og sange i dialog med specifikke steder og naturelementer.

Vi skaber musik fra vores kroppe, fra sten, fra vind, fra vand og fra jorden.

Vi laver lyd- og stemmeportrætter ud fra vores oplevelser af naturen.

De forskellige udtryk fra workshopdeltagerne optages elektronisk og bruges til lydværker og/eller iscenesættes som fysiske tableauer, 

som bliver en del af en udveksling mellem værk og gæster.

 

Klima og dialog.

Klimaforandringer eller klimaødelæggelser er en af vor tids største spørgsmål og klima-angst er en reel livsrealitet.

Vi ser på den globale klimaforandring fra et nordisk perspektiv ved at gå i dialog med steder og mennesker i Norden.

Oplever vi i denne tid klimaforandringer forårsaget af menneskets forstyrrelse af naturen ? Eller oplever vi klimaet i en naturlig forandring, som er sket før ?

Eller er virkeligheden mere sammensat ? Og hvordan ?  Og har vi stadig et ansvar som mennesker på Jorden ?

Vi sætter fastfrosne holdninger og måder at opfatte verden på i bevægelse og svingning.

Vi skaber kulturelle, sanselige og faglige indblik i tematikken omkring ændringer i naturen og dets betydning for os som mennesker på Jorden.

Isen i Arktis og Norden er i opbrud. Hvad sker der med menneskets bevidsthed, når der er opbrud i det ydre, i naturen?

Hvordan påvirkes vi som en del af en helhed i bevægelse? Hvordan reagerer vi? Hvordan lytter vi ? Og hvordan svarer vi ?

Singing Our Place handler om at være menneske på et sted, om at være forbundet eller ikke forbundet med naturen;

naturen i din krop og naturen omkring dig. Det handler om lydhørhed, om rummelighed og gæstfrihed eller det modsatte,

og om forholdet mellem den vilde natur og den rationelle civilisation. I os selv og i vores samfund.

Med Singing Our Place inviterer vi til en åben og mangfoldig dialog mellem folk i Norden.

Vi bringer stemmer og resonans fra mennesker og natur rundt mellem steder i Norden.

 

Danmark 2015. Teater Viva skabte to workinprogress-forestillinger i Danmark i 2015.

Januar 2015 ( Det frie Felts Festival i København) og maj 2015 ( Åbne Scene Aarhus ):

Udgangspunktet i Danmark var temaer som: ejendomsret, hvem ejer naturen, hegn og grænser, det vilde og det civiliserede,

gæstfrihed og ugæstfrihed og spørgsmålet om fremtiden er lige for alle  ? Vil kun de mest privilegerede overleve ?

Rammehistorie: Et sted i Europa i en ikke så fjern fremtid, findes en luksuslejr for privilegerede klimaflygtninge.

Her søger de heldige tilflugt mens verden udenfor går under. Orkanerne hærger og de mindre privilegerede dør på flugt.

Her blev publikum en del af klimaflygtningene i lejren og mødte blandt andet en kvinde, der var faldet i søvn i sit eget affald,

en udenrigsminister, som var besat af Nordpolen, en bjørn, anspændte lejrværter som prøvede at holde stemningen oppe

mens ragnarok rasede udenfor, en elg, syngende hunhvaler, en katastrofe-elsker, smeltende is som dryppede som loungemusik

og en vølve med ildevarslende tilbud.

Montagen opererede med en for Teater Viva karakteristisk montage af fysiske koreografier, tekster, fortællinger, musik, stemmeportrætter og lydbilleder.

Varighed samlet: ca 75 min.

Medvirkende: Katrine Faber, Lotus Lykke Skov , Trine Sørensen og Aksel Striim.

Stort tak til bidragsydere til lydinstallationen i Danmark:

Seniorforsker Rasmus Ejrnæs.

Hvalforsker Outi Maria Tervo.

Musiker Eerli Nukannguaq

Filosof Ole Fogh Kirkeby

Børn fra Aarhus Friskole.

 

Singing Our Place viderebringer fortællinger fra menneske til menneske

og hele tiden udvikler projektet sig alt efter mødet med de forskellige steder, mennesker og landskaber.

Forestillingen og installationen vil være i fortsat udvikling og forvandling alt efter hvordan de går i samspil med de steder den besøger

og de udvekslinger og indslag fra gæstekunstnere og lokale beboere på stederne den modtager.

Projektet inkluderer performances, installationer, dialogmøder, workshops, samarbejde med gæstekunstnere, foredrag, byttehandler, koncerter og udveksling.

Vi henvender os til alle mennesker; børn, unge, voksne og gamle mennesker.

Singing Our Place er på en gang et opråb ind i vores tid og en hyldest til den planet vi deler.

Singing Our Place giver plads og rum til det samspil, hvor vi kan skabe nye fortællinger sammen om vores fælles fremtid.