I Singing Our Place – projektet inviteres menneskers kroppe og stemmer ind et møde med stemmer fra vores levende omgivelser. Det vi plejer at kalde naturen, men som ofte indikerer noget udenfor os selv.  Her udfordrer vi denne opfattelse af adskillelse mellem menneske og natur. I workshoppen undersøger vi vores kroppe, som landskaber fulde af lyd og liv. Vi undersøger landskabet vi befinder os i, som en krop fuld af lyd og liv. Vi lytter til Jorden som en levende krop fuld af vibrerende lyde og liv. Vi udforsker, hvordan vi gennem et fokuseret og open- minded arbejde kan udtrykke og bevæge os med den menneskelige stemme ind i det ikke menneskelige. Vi opløser velkendte slidte sprog, træder ind i det ordløse og skaber nye sprog mellem det menneskelige og ikke- menneskelige. Vi besynger vores omgivelser, som en måde at åbne nye former for dialoger, forståelser og samarbejder.

Vi lever i en ekstrem overgangstid, hvor vi på mange måder presses frem mod en erkendelse af, at vi ikke er en højerestående mere avanceret art, som kan tillade sig at dominere og udnytte andre arter på sine egne betingelser, men at vi er en del af mange ligeværdige arter på Jorden. En ting er at erkende og forstå dette mentalt; en anden ting er at erfare det med vores sanser, vores kroppe, vores sjæle, så vi virkelig kan integrere nye indsigter i nye handlinger og samværsformer. Det kræver, at vi tør forandre vores opfattelse af os selv og vores ageren i verden på en måde, som afstedkommer nye perceptioner og dermed nye muligheder for vores væren i verden.

 I Singing Our Place-projektet lader vi os inspirere af urgamle animistiske og shamanistiske traditioner fra hele verden, som vi transformerer til vores eget udtryk og vores egen tid. Til alle tider og i alle kulturer har mennesker benyttet sig af lyd, stilhed, stemme og sang som en måde at skabe forbindelse til vores omgivelser. Til dyr, træer, floder, sten, havet, vejret; til det levende Alt som vi er en del af.  Vi lader os inspirere blandt andet af den nordiske sejd, af den samiske joik og strubesang fra Tuva og Arktis. Vi undersøger, hvordan vi kan modtage sange fra det ikke-menneskelige. Hvordan vi kan forbinde os med det som er større end os selv ved at lytte til og besynge kræfterne omkring os.

Vi genoptager glemte forbindelser og sprog og giver os selv tid og rum til at sanse nye sammenhænge.               Til at genopleve verden i resonans. Det kunstneriske sprog tilbyder sanselige erkendelser og indsigter, som vi har brug for i mødet med videnskabens erkendelser. Vi må mærke og sanse vores kærlighedsforhold til vores levende omgivelser for virkelig at kunne tage det ansvar og de store valg, som er nødvendige for en bæredygtig fremtid. Kunsten og videnskaben kan mødes som venstre og højre hjernehalvdel kan mødes I en dialog mellem struktur og poesi, mellem det konkrete og det imaginative.

Vi giver betydning at vi må lande i vores krop, i vores personlige og kollektive fysiske landskab. Vi arbejder sammen med afspænding, åndedræt, bevægelse og lyd. Vi åbner vores stemmer og stemmernes landskab. Vi åbner os for stilhed, lytning og sansning. Vi åbner vores energi og bevidsthed mod en lydhørhed både indad og udad. Derfra åbner vi os for vores omgivelser. Kan vi gennem en fordybet lytning både indad og udad, undersøge en anden måde at være i verden på? En måde hvor vi ånder med alt andet levende? Kan vi synge fra det sted? Hvad gør det ved vores oplevelse af verden og af vores medbeboere i verden; dyr, planter, træer, jord, insekter, vinden og vandet?

Vi går ud i landskabet og lytter til Jordens krop, det levende livs stemmer. Vi synger til livet omkring os og vi lytter og modtager sange fra landskabet og dyrene, fra insekterne og væksterne. Vi skaber installationer i samarbejde med landskabet og det ikke- menneskelige. Installationer med steder, med lyde, med kroppe, med sange, med fortællinger, med stilhed, med åndedræt, med elementer fra landskabet, med berøring, med lysets og mørkets cyklus.  Vi inviterer de andre til at opleve vores installationer.

 

Her er et link til to artikler om Singing Our Place: http://www.teaterviva.dk/index.php/da/arkiv.html

Link til videos: http://www.teaterviva.dk/index.php/da/video-og-sound.html