Singing Our Place

er et nordisk tværkunstnerisk teaterprojekt om natur, menneske

og klima – og paradigmeforandringer.                                                                       

Projektet tager udgangspunkt i konkrete steder og mennesker i Norden

for derfra at vandre mellem mennesker og steder i Norden.

Projektet skabes af Teater Viva under ledelse af iscenesætter, skuespiller, historiefortæller,

komponist og sanger Katrine Faber

i samarbejde med musiker, multi-instrumentalist, komponist  og lyddesigner Aksel Striim.

Derudover samarbejdes med kunstnere, lokale beboere, videnskabsfolk og mange andre mennesker i Norden.

Vi henvender os til store børn, unge og voksne i alle aldre.

 

Du kan læse en stor artikel om Singing Our Place i det internationale magasin On Song:

https://www.teaterviva.dk/index.php/da/arkiv.html

 

 Projektet rejser mellem steder i Norden og undersøger menneskenes forhold til vores steder,

vores omgivelser, til natur og til klimaforandringer og klimaødelæggelser.

Is der smelter. Have der rejser sig. Temperaturer der stiger. Jord der tørrer ud. Storme og oversvømmelser.

En verden i forandring.

I byerne og på de mest fjerne steder.

Katastrofer eller forvandlinger ? Hvordan oplever vi forandringerne fra de forskellige steder vi lever ?

 

Vi genoptager glemte forbindelser og sprog og giver os selv tid og rum til at sanse nye sammenhænge.               

Til at genopleve verden i resonans. Det kunstneriske sprog tilbyder sanselige erkendelser og indsigter,

som vi har brug for i mødet med videnskabens erkendelser.

Vi må mærke og sanse vores kærlighedsforhold til vores levende omgivelser

for virkelig at kunne tage det ansvar og de store valg, som er nødvendige for en bæredygtig fremtid.

Kunsten og videnskaben kan mødes som venstre og højre hjernehalvdel

kan mødes i en dialog mellem struktur og poesi, mellem det konkrete og det imaginative.

 

Projektet startede i Danmark i 2015 med forestillingen The Camp og fortsatte i Grønland i 2015 -2018,

med den store ensembleforestilling Pinngortitaq Nipiliutsigu, som spillede og turnerede over flere år i Grønland.

I 2017 og 2018 var vi også i Island, hvor de to forestillinger Let Us Sing Your Place og Tales From The Trash blev skabt.

I juni 2019 realiserede vi en stor international Singing Our Place Festival, hvor scenekunstnere fra 11 lande mødtes,

og delte deres kunstneriske visioner med publikummer og workshop-deltagere

over fem fantastiske dage i Aarhus i Danmark.

 

Vi inviterer kunstnere, videnskabsfolk og andre beboere fra Norden med i Singing Our Place 

med sange, lyde, tekster, musik, ritualer, historier, fortællinger, foredrag, danse, billeder,

foredrag, skulpturer, collager, forestillinger og koncerter.

Vi ønsker at høre mange stemmer fra vidt forskellige steder og fra mange forskellige synsvinkler

for at skabe et så nuanceret billede som muligt af fremtiden for den verden vi lever sammen i.

Vi er nysgerrige efter at undersøge det moderne menneskes tilhørsforhold til naturen.

Vi spørger mennesker om de vil fortælle om et sted i naturen, som de har en særlig kontakt til eller erindring om.

Vi vil gerne forbinde fortællinger fra menneskekroppen til fortællinger om naturen.

Fortællinger om globale klimaforandringer til det enkelte menneskes oplevelse af sit sted og sin natur.

 

I efteråret 2020 havde vi planlagt et større Singing Our Place -projekt i Nord- Island,

som vi håbede at udfolde i 2021 med samarbejdspartnere fra mange steder i verden.

Nu er vi alle sammen ramt af COVID-epidemien og må afvente forløbet af større arrangementer.

Imens forsøger vi i Singing Our Place -projektet at undersøge, hvad epidemien betyder og

kommer til at betyde for vores samfund, vores levende omgivelser og vores sameksistens.

 

Singing Our Place; en tværkunstnerisk klimaprojekt, som udvikles i nye versioner i dialog

med menneskene og naturen på de steder projektet besøger.

Efter grundig research og i samarbejde med lokale kunstnere, beboere og institutioner

skaber vi kunstneriske værker med udgangspunkt i de tematikker,

som er væsentlige for de mennesker på det sted vi besøger.

Vi arbejder ofte med udgangspunkt i interviews og samtaler, lydoptagelser, videooptagelser,

workshops og ekspeditioner i omgivelserne.

Derfra skaber vi i dialog med lokale kunstnere og andre beboere en teaterforestilling

eller en koncert eller en tværkunstnerisk installation

med nye tekster, gamle og nye fortællinger, musik, dans, sange,

og lydbilleder i tæt dialog med stedet, rummet og vores publikum.

Hello ! How are you ? How is your nature ? er en interaktiv lydinstallation som følger teaterforestillingen

og samler og deler lydportrætter og fortællinger fra steder og mennesker i Norden.

Installationen tager form af en lydby med lyd-domer/iglooer/hytter/huler/telte,

som placeres indendørs og/eller udendørs.

Publikum kan kravle ind i hytterne og opleve lydværker.

I lyd-hytterne får du en oplevelse af at komme ind i ”naturen”/ isen, bjerget, klippen, havet, byen.

Du får mulighed for at bidrage med egne erindringer fremtidsforudsigelser og refleksioner til en optager i en af hytterne

og disse optagelser vil blive inddraget i lydinstallationen.

Du har mulighed for at ytre dig ud fra fire spørgsmål:

  1. Fortæl om et sted i naturen, som betyder noget særligt for dig ?
  2. Hvordan er dit forhold til naturen omkring dig ?
  3. Har du oplevet længerevarende forandringer i naturen omkring dig ?
  4. Hvilke ønsker for fremtiden har du for naturen omkring dig ?

Lydværkerne og forestillingen skabes med udgangspunkt i tekster, musikalske kompositioner,

koreografier og lyde fra natur-landskaber som bræer, is, sne, vind, hav, vand , fra dyrelyde, fra menneskekroppens lyde,

sindstilstande, drømme, myter, byer, have, maskiner og sang og lyde inspireret af såkaldt natursang.

Teksterne tager udgangspunkt i videnskabelige udsagn om natur og menneske,

i skabelsesmyter og i personlige tekster om det at være menneske

og enten være forbundet eller løsrevet fra sin egen og den omkringværende natur. 

Vi konfronterer fortællinger fra den moderne civilisation med fortællinger fra den urgamle animisme.

Hvad er fremtidens fortælling ? Hvordan lyder den ?

 

Teater Vivas arbejde har i flere år været optaget af forholdet og resonansen mellem krop og natur,

mellem stemme og landskab.

Vi lader os inspirere af skandinavers, inuitters, samers, tuvaneres, aboriginernes

og andres forhold til omverdenen og sig selv gennem sang, myte og lyd.

Katrine har i mange år udforsket den menneskelige stemmes muligheder

og dens evne til at forbinde os med os selv og med vores omgivelser.

I Singing Our Place undersøger vi om moderne mennesker kan besynge verden på ny

og sammen skabe nye afsæt for et nyt og måske mere balanceret forhold til vores omgivelser.

Vi skaber i Singing Our Place et nutidigt musikalsk lydbillede med afsæt i den gamle nordiske tradition for sang;

med samisk joik, grønlandsk sang og trommedans, gamle danske og norske trylleviser, færøsk musik og islandske kvad.

Vi arbejder også med frie stemme-og musikimprovisationer med udgangspunkt i kroppe og landskaber.

Lige som isbræers smelten afdækker lag af historie, dykker kompositionerne ind i lag af tidligere tiders sangtraditioner

og transformerer dem til et nutidigt lydsprog.

 

Grønland 2016 - 2018. Pinngortitaq Nipiliutsigu.

I Grønland skabte vi i samarbejde med grønlandske scenekunstnere, beboere og institutioner.

en stor musikteaterforestilling og en interaktiv lydinstallation i januar og februar 2016.

(Du kan læse længere nede på siden om de tidligere versioner i Danmark i 2015.)

Katrine Faber var på researchophold i Ilulissat og i Nuuk i februar og marts 2015

og igen sammen med Aksel Striim i Ilulissat i september og oktober 2015.

I Ilulissat etablerede vi samarbejde med mange spændende samarbejdspartnere.

I januar og februar 2016 opsattes lydinstallationen på Kunstmuseet i Ilulissat.

Og i februar 2016 opsatte og spillede vi  Pinngortitaq Nipiliutsigu –

den grønlandske version af Singing Our Place i Kulturhuset Sermermiut i Ilulissat.

Vi spillede for fulde huse og mange måtte gå forgæves.

Forestillingen fik så god omtale i Grønland, at Grønlands Nationalteater nu har inviteret os

til at genopsætte Pinngortitaq Nipiliutsigu.

I marts 2018 havde vi prøver i Ilulissat og i august 2018 havde vi rerepremiere i Ilulissat og turne i Grønland.

Film og billeder og tekster er på vej !

 

Medvirkende:

Varste Mathæussen GL: skuespiller, maskedanser, instruktør

Hans-Henrik Suersaq Poulsen GL: skuespiller, sanger, komponist, trommedanser

Katrine Faber DK: skuespiller, sanger, komponist, instruktør og kunstnerisk leder

Aksel Striim DK: musiker, komponist, video, scenografi, lys- og lyddesign

Jens Ole Nathanielsen GL: musiker, komponist, lys- og lyddesign

27 lokale beboere; voksne fra Ilulissat GL:

skuespillere, sangere, dansere

Mandskoret Imilik, Ilulissat GL: sangere

14 unge fra Ilulissat, GL: dansere

Ivar Ørn Sverrisson Island /Norge: instruktørassistent, teknik, scenografi

Niels Berglund, GL: hiphop- og breakdanser og koreograf

Alvilda Faber Striim, DK: hiphop- og breakdanser og koreograf

Outi Tervo, FIN: hvalforsker, lydarkiver.

Lene Kielsen Holm GL: klimaforsker, Klimacentret i Nuuk 

Vi samarbejdede derudover med Grønlands Nationalteater, Sermermiut Kulturhus,

Kunstmuseet, Knud Rasmussen Museet, Isfjordskontoret, SPS Seminariet, Ilulissat Skole,

Lions Club Ilulissat, Unnusarfik Ilulissat og mange gode lokale hjælpere.

 

 

 I  Pinngortitaq Nipiliutsigu er vi optagede af is, af sne, af hav, af de store ældgamle klipper.

Af vidder og uendelighed. Af stilhed. Af en på en gang stærk og sårbar natur.

Af havnen og fiskeriet. Af flyvepladsen og turisterne. Af affald , skrald og renhed.

Af miljøforgiftninger. Dyr der ikke kan spises. Af de gamle bopladser, hvor fortiden er tæt på . Af knogler og kranier.

Af fangernes erfaringer. Af gamle myter om forvandlinger og ånder. Af små planter som har brug for lang tid til at vokse.

Af udmagrede isbjørne som søger ind til bygderne efter mad, fordi der ikke er is at jage fra.

Af slædehundetraditionen som forsvinder.

Af menneskers fortællinger om afgørende øjeblikke i naturen.

Vi er optagede af forholdet mellem Grønland og Danmark. Hvem ejer et land ?

Af at høre de gemte fortællinger og lyde i isen; smeltende lyde og erindringer, nutidsfortællinger og fremtidsvarsler.

Vi leger med muligheden af at kunne lytte til optøende erindringer fra mennesker og natur både fra vores fortid og nutid

men også fra fremtiden og tilbage til vores nutid.

Vi er optagede af at isbræen i Ilulissat er et af de store internationale hotspots i debatten om klimaforandringer.

Politikere, journalister og videnskabsfolk fra hele verden flyver i helikopter ud for at opleve isbræens smeltning.

Hvad tænker folk i Ilulissat om det ? Hvordan ser det ud fra deres perspektiv ?

Vi er optagede af den politiske kamp om Nordpolen. Hvordan ser den ud fra de forskellige perspektiver ?

I 2018 ser vi på nye muligheder og aktuelle tematikker.

 

Den grønlandske version, som havde premiere i januar 2016 i Ilulissat

med musikteaterforestillingen Pinngortitaq Nipiliutsigu

og den interaktive lydinstallation Hello ! How are you ? How is your nature ?

var støttet af Napa; Nordens Institut i Grønland, Air Greenland , Sermermiut Kulturhus, NunaFonden

Projektstøtteudvalget for Scenekunst/Dansk Kunstråd, Nordisk Kulturfond 

Royal Arctic Line, Air Greenland, Lions Club, Ilulissat, Unnusiarfik, Ilulissat og Ilulissat Art Museum. Tak.

 

 

The Landscape is a Body. My Body is a Landscape.

Landskabet er en krop. Min krop er et landskab.

Singing Our Place tilbyder også en workshop

for henholdsvis børn, unge og voksne i forbindelse med forestilling og installation.

Her deler vi af de arbejdsmetoder og teknikker vi bruger i vores forestillingsarbejde.

I workshoppen inviteres deltagere til med deres stemmer og kroppe

at udtrykke deres opfattelse af forholdet mellem natur og menneske,

af menneskelige grundfølelser og naturens grundbevægelser i form af skabelse, destruktion og transformation.

Vi undersøger resonansen mellem vores egne kroppe og stedernes kroppe.

Vi synger, spiller og skaber fortællinger, tekster og sange i dialog med specifikke steder og naturelementer.

Vi skaber musik fra vores kroppe, fra isstykker, fra sten, fra vind, fra vand og fra jorden.

Vi laver lyd- og stemmeportrætter ud fra vores oplevelser af naturen.

De forskellige udtryk fra workshopdeltagerne optages elektronisk og bruges til lydværker

og/eller iscenesættes som fysiske tableauer, som bliver en del af en udveksling mellem værk og gæster.

Teater Viva laver også huskunstnerprojekter på skoler med udgangspunkt i Singing Our Place.

Se mere på www.detperifereselskab.dk

 

Klima og dialog.

Klimaforandringer eller klimaødelæggelser er en af vor tids største spørgsmål og klima-angst er en reel livsrealitet.

Vi ser på den globale klimaforandring fra et nordisk perspektiv ved at gå i dialog med steder og mennesker i Norden.

Oplever vi i denne tid klimaforandringer forårsaget af menneskets forstyrrelse af naturen ?

Eller oplever vi klimaet i en naturlig forandring, som er sket før ?

Eller er virkeligheden mere sammensat ? Og hvordan ?  Og har vi stadig et ansvar som mennesker på Jorden ?

Vi sætter fastfrosne holdninger og måder at opfatte verden på i bevægelse og svingning.

Vi skaber kulturelle, sanselige og faglige indblik i tematikken omkring ændringer i naturen

og deres betydning for os som mennesker på Jorden.

Isen i Arktis og Norden er i opbrud. Hvad sker der med menneskets bevidsthed, når der er opbrud i det ydre, i naturen?

Hvordan påvirkes vi som en del af en helhed i bevægelse? Hvordan reagerer vi?

Hvordan lytter vi ? Og hvordan svarer vi ?

Singing Our Place handler om at være menneske på et sted, om at være forbundet eller ikke forbundet med naturen;

naturen i din krop og naturen omkring dig. Det handler om lydhørhed, om rummelighed og gæstfrihed eller det modsatte,

og om forholdet mellem den vilde natur og den rationelle civilisation. I os selv og i vores samfund.

Med Singing Our Place inviterer vi til en åben og mangfoldig dialog mellem folk i Norden.

Vi bringer stemmer og resonans fra mennesker og natur rundt mellem steder i Norden.

 

Danmark 2015.

Teater Viva skabte to workinprogress-forestillinger i Danmark i 2015.

I januar 2015 ( Det frie Felts Festival i København) og i maj 2015 ( Åbne Scene Aarhus ):

Udgangspunktet i Danmark var temaer som: ejendomsret, hvem ejer naturen, hegn og grænser,

det vilde og det civiliserede, gæstfrihed og ugæstfrihed

og spørgsmålet om fremtiden er lige for alle  ? Vil kun de mest privilegerede overleve ?

Rammehistorie: Et sted i Europa i en ikke så fjern fremtid, findes en luksuslejr for privilegerede klimaflygtninge.

Her søger de heldige tilflugt mens verden udenfor går under. Orkanerne hærger og de mindre privilegerede dør på flugt.

Her blev publikum en del af klimaflygtningene i lejren og mødte blandt andet en kvinde,

der var faldet i søvn i sit eget affald, en udenrigsminister, som var besat af Nordpolen,

en løsgående bjørn, anspændte lejrværter som prøvede at holde stemningen oppe

mens ragnarok rasede udenfor, en brølende elg, syngende hunhvaler, en katastrofe-elsker,

smeltende is som dryppede som loungemusik og en vølve med ildevarslende tilbud.

Montagen opererede med en for Teater Viva karakteristisk montage af fysiske koreografier,

tekster, fortællinger, musik, stemmeportrætter og lydbilleder.

Varighed samlet: 75 min.

Medvirkende: Katrine Faber, Lotus Lykke Skov , Trine Sørensen og Aksel Striim.

Forestillingen foregik i en stor installation af lys og huler og lyd.

Når vi ikke spillede forestilling, havde vi om dagen skolebørn til besøg i fremtidsværksteder

med udgangspunkt i lyd, fortælling og billeder.

Stor tak til bidragsydere til lydinstallationen i Danmark:

Seniorforsker Rasmus Ejrnæs.

Hvalforsker Outi Maria Tervo.

Musiker Eerli Nukannguaq

Filosof Ole Fogh Kirkeby

Børn fra Aarhus Friskole.

 

Singing Our Place viderebringer fortællinger fra menneske til menneske

og hele tiden udvikler projektet sig alt efter mødet med de forskellige steder, mennesker og landskaber.

Forestillingen og installationen vil være i fortsat udvikling og forvandling

alt efter hvordan de går i samspil med de steder den besøger

og de udvekslinger og indslag fra gæstekunstnere og lokale beboere på stederne den modtager.

Projektet inkluderer performances, installationer, dialogmøder, workshops, samarbejde med gæstekunstnere,

foredrag, byttehandler, koncerter og udveksling.

Vi henvender os til alle mennesker; børn, unge og voksne i alle aldre.

Singing Our Place er på en gang en opsang ind i vores tid og en hyldest til den planet vi deler.

Singing Our Place giver plads og rum til det samspil, hvor vi kan skabe nye fortællinger sammen om vores fælles fremtid.

 

Se billeder fra Singing Our Place på Galleri-siden.

 

Kontakt Teater Viva, hvis du har gode ideer til samarbejde med Singing Our Place.