Singing My Place. Første del af projektet Singing Our Place.

Premiere 26 Januar 2015 på den kuraterede festival Det Frie Felts festival 2015 i København.

Singing My Place: tværkunstnerisk performance om natur og civilisation, klima – og paradigmeforandringer.

Performancen skabes af Teater Viva med kunstnerisk leder, performer, komponist og sanger Katrine Faber

i samarbejde med multi-instrumentalist, komponist og lyddesigner Aksel Striim og scenograf og installationskunstner Malene Pedersen. 

Projektet har modtaget udviklingsstøtte fra Projektstøtteudvalget For Scenekunst.

Singing My Place er en performance om klimaforandringer, som foregår i en scenografisk installation af lyd-hytter.

Performancen skabes med udgangspunkt i lyde fra natur-landskaber, kroppe, sindstilstande, drømme,

myter, byer, have, maskiner, dyr ogsære sange fra naturen.

Teksterne tager udgangspunkt i videnskabelige udsagn om natur og menneske, i skabelsesmyter

og i personlige tekster om det at være menneske og enten være forbundet eller løsrevet

fra sin egen og den omkringværende natur.            

Is, vand, et elg-gevir, potteplanter, ler, mudder, sand, lys, en kunstig pelsfrakke, en masse plastikaffald er på spil.

Forestillingen konfronterer fortællinger fra den moderne civilisation med den urgamle animismes sange.

Naturen er en fjende som skal erobres og kortlægges og besejres. Eller naturen er vores mor. Vi afhænger af hende.                                            

Forestillingen spørger :Hvad er fremtidens fortælling ?  Hvordan lyder den ?      

Performer og skuespiller Katrine Faber skaber i tæt samspil med multi-instrumentalist Aksel Striim

en absurd, tragisk og bevægende montage af tekster,  lyde, sange og koreografier,

som foregår mellem  og inde i og oppefra en lille by af lyd-hytter. 

Tekster og lyde er en kakafonisk symfoni af erindringe,  nutids-observationer og fremtidsvarsler.

Inspirationerne kommer  af så forskellige stemmer som Becketts Winnie i Glade dage og Vølven i den urgamle nordiske myte.        

Vi lytter til isens fortællinger og hører fjerne fortidige stemmer fra dyr, mennesker og naturelementer som var på jorden før os

og vi hører stemmer fra dem som kommer efter os. Hvordan ser vores efterkommere på os og vores nutid ?

Performeren og musikeren er som en slags moderne talerør for  fortid, nutid og fremtid

og mere eller mindre frivilligt giver de plads til gode og dårlige varsler i en montage fuld af kontraster og spørgsmål.

Singing My Place fungerer som en åben interaktiv lydinstallation, når der ikke performes mellem lydhytterne.                         

Singing My Place involverer også et eksperimentarium med stemme og lyd for alle interesserede unge og voksne før forestillingen. 

Singing My Place er første del af et større nordisk tværkunstnerisk klimaprojekt Singing The Place,

som indeholder performanceinstallationer, koncerter, gæstekunstnere, lydinstallationer , workshops og byttehandler.

Projektet skal rejse mellem steder i verden og undersøge menneskenes forhold til vores steder, vores natur,

til klimaforandringer og klimaødelæggelser. Is der smelter. Vand der løber. Temperaturer der stiger.

Jord der tørrer ud. En verden i forandring. I byerne og på de mest fjerne steder. Katastrofer eller forvandlinger ?

Katastrofer og forvandlinger ?