Songs from Our Bodies - premiere 2025

Dette kommende værk bygger på erfaringer og inspirationer fra Teater Vivas projekt Singing Our Place;

et tværkunstnerisk projekt, som undersøger resonansen

mellem mennesker/kroppe og vores levende omgivelser/landskabernes og stedernes kroppe.

Og fra de sidste års samarbejde med Metropolis, Københavns Internationale Teater

og de værker Katrine Faber har udviklet indenfor Performing Landscapes i forskellige steder i landet.

Indgangen er stemmens mangfoldige udtryk. Den menneskelige stemme og det mere end menneskeliges stemmer.

Der arbejdes med stemmekompositioner og loop station med udgangspunkt i kroppens lydlandskaber

( fx åndedræt, toner, latter, gråd, råb, hvisken, animalske lyde) og lyde fra kroppens bevægelser.

Kroppens lyde udforskes akustisk, a capella og i samspil med lyde samplet live/i øjeblikket på loopstation

for så at gå i samspil med kompositioner af optagede reallyde fra udvalgte landskaber og steder.

I en lydinstallation opstår en performance, der involverer fysisk koreografi, en kæmpe-koralkjole,

en birkestav og gæsternes åndedræt og derpå leder til en interaktiv vandring

ud gennem hegnet og til en serie af ritualer i terrænet.

En serie af ritualer, som undersøger ordløs improviseret sang som forbindelse og sprog,

skriget og sorgen som potentialer for handlinger,

hvilen og øvelsen i at afgive land som nye revolutionære tilstande i verden.

Grundlæggende handler værket om at udvide vores resonans med verden, os selv og hinanden

med sang, stemmer, lyde, lytning og kroppe og ritualer som kollektive grundredskaber.

Øvelser i at lytte og danne ligeværdige musikalske kompositioner i dialog med det mere end menneskelige.

Hvilke stemmer er det vigtigt at vi lytter til?  Hvilke steder og liv skal høres?

Hvilke fremtidige livsbetingelser skaber vi for os selv og vores levende omgivelser?

Songs from Our Bodies er en tværkunstnerisk undersøgelse af stemmerettigheder for alle arter og kroppe.

Værket inviterer til en på en gang humoristisk legende og dyb kollektiv oplevelse

af resonans og samhørighed med alt levende.

 

Songs from Our Bodies er en fortsat undersøgelse af resonans som et kunstnerisk, socialt, relationelt,

eksistentielt og økologisk værktøj. Værket udvikles i dialog med andre kunstnere og en gruppe af forskere,

som alle på hver deres måde interesserer sig for resonans.

Songs from Our Bodies er et  interaktivt nomadisk stemmeværk, som søger at skabe nye fællesskaber

og brugbare redskaber til vores fælles fremtid.

Værket skabes i forskellige udgaver i relation med forskellige steder og landskaber og målgrupper.